Välkomna till min hemsida!

E-post till mig är info@annettejuristen.se.

Jag jobbar på Advokatbyrån Schånberg AB. Jag utgår från Halmstad där vi har kontor på Norra Vägen 34.

Det går att efter överenskommelse träffa mig vid besök, videosamtal eller per telefon och mail.


En kort presentation för er som inte känner mig som jurist.

Jag har många års erfarenhet av arbete som ombud och rådgivare inom både humanjuridik och affärsrättsliga frågor.

Jag har särskild erfarenhet av arvsrätt och ekonomisk familjerätt med uppdrag som boutredningsman för dödsbon, bodelningsförrättare vid skilsmässor och som skiftesman. Jag har utbildning vid domstol som tingsnotarie och hovrättsfiskal. Jag kan åta mig uppdrag som medlare eller ombud i tvistiga frågor.

Jag har särskild kännedom om hästsport. Jag biträder klienter på området i tvister, förhandlingar och etableringar i Skandinavien.

Jag har också erfarenhet som jurist vid tidigare Statens VA-nämnd och därifrån särskild kunskap om va-juridik.