E-post till mig är info@annettejuristen.se.

Det går att efter överenskommelse träffa mig vid besök, videosamtal eller per telefon och mail.


En kort presentation för er som inte känner mig som jurist.

Jag har många års erfarenhet av arbete som ombud och rådgivare inom både humanjuridik och affärsrättsliga frågor. Jag har särskild erfarenhet av arvsrätt och ekonomisk familjerätt med uppdrag som boutredningsman för dödsbon och bodelningsförrättare vid skilsmässor. Jag har utbildning vid domstol som tingsnotarie och hovrättsfiskal och kan åta mig tvistiga ärenden och processer vid domstol.

Jag har särskild kännedom om hästsport. Jag biträder klienter på området i tvister, förhandlingar och etableringar i Skandinavien. Utöver min juristverksamhet är jag verksam som rådgivare i Scandinavian Racehorses AB.

Jag har också erfarenhet som jurist vid tidigare Statens VA-nämnd och därifrån särskild kunskap om va-juridik.