Från den 1 maj 2022 har jag kontor med mottagning i Falköping. Jag kunde inte motstå den för juristverksamhet så passande adressen ”Gamla Tingshuset”!

Den nya postadressen är:

Juristen Annette Johansson AB
Fredriksbergsvägen 1
521 47 FALKÖPING

E-post till mig är info@annettejuristen.se.

Det går också att som tidigare efter överenskommelse träffa mig via videosamtal eller telefon och mail.


En kort presentation för er som inte känner mig som jurist men kanske träffat mig i andra sammanhang.

Jag har många års erfarenhet av arbete som ombud och rådgivare inom både humanjuridik och affärsrättsliga frågor. Jag har särskild erfarenhet av arvsrätt och ekonomisk familjerätt med uppdrag som boutredningsman för dödsbon och bodelningsförrättare vid skilsmässor. Jag har utbildning vid domstol som tingsnotarie och hovrättsfiskal och kan åta mig även tvistiga ärenden och processer vid domstol.

Jag har särskild kännedom om hästsport och när det inte föreligger jävshinder kan jag åta mig uppdrag med anknytning till den branschen. Utöver min juristverksamhet är jag också anställd och ansvarig för verksamheten i Scandinavian Racehorses i Edsvära AB och samarbetar där med andra inom hästsport.

Jag har också erfarenhet som jurist vid tidigare Statens VA-nämnd och därifrån särskild kunskap om va-juridik.